Recenzie/Review – Carry On, by Rainbow Rowell

RO

Okay, new year, new me, all that jazz! Așa că m-am gândit să schimb puțin structura recenziilor, să fie ceva mai organizată. Prin urmare, la începutul fiecărei recenzii voi pune o casetuță informativă, după cum e cea de mai jos. Mie mi se pare o idee bună. Sper să fiți și voi de acord! 😀 Să purcedem, așadar!

Titlul cărții: Carry On

Autor: Rainbow Rowell

Anul apariției: 2015

Nr. de pagini: 522 (St. Martin’s Griffin)

Nota mea: ✭✭✭✭✭

Tradusă în RO: (încă) nu

O puteți găsi pe: OKIAN, BOOKS-EXPRESS

27187955

Nu vă voi plictisi cu descrierea oficială a cărții, dacă sunteți curioși o puteți citi imediat pe Goodreads sau pe orice alt site care o comercializează. Eu nu vreau decât să vă spun părerea mea sinceră despre acest roman.

Carry On” este practic o reinterpretare a poveștii lui Harry Potter, și pe alocuri chiar o parodie la adresa lui HP (vezi faza cu „The Chosen One”/Alesul). Ce înseamnă asta, mai exact? Vă dau câteva exemple: în loc de Hagrid, o avem pe Ebb (de la Ebeneza), o păstoriță de capre foarte emotivă și sufletistă, în locul lui Dumbledore, îl avem pe The Mage (Magul), care e tinerel și plin de o ambiție destul de ambiguă, iar în loc de Voldemort, îl avem pe The Insidious Humdrum, care este o entitate pe care mulți nu știu cum s-o definească. Vă spun din start că ce m-a impresionat foarte tare la „Carry On” este faptul că Rowell a folosit niște metafore incredibil de frumoase și de bine alese pentru a descrie efectele pe care lumea magiei le are asupra magicienilor. Spre deosebire de HP, unde binele era bine și răul era rău, aici întreaga lume este pictată în nuanțe de gri și nimic nu prea este ceea ce pare. Leave it to RR to turn your world upside down! XD

Simon Snow este personajul principal al acestei povești, găsit și adus la școala de magie Watford de către Mage, care îi spune lui Simon că el este Alesul și că el va salva lumea magiei de o amenințare periculoasă, toate astea conform unei profeții din străbuni. Simon este într-adevăr foarte puternic, iar magia lui este periculoasă atunci când nu o poate stăpâni, însă pe măsură ce trec anii, el are impresia din ce în ce mai clară că este posibil ca el să nu fie, totuși, Alesul. De unde și problemele în care se bagă uneori singur și în care este uneori atras din cauza magiei sale. De fapt, așa și începe romanul, cu Simon care se îndreaptă spre Watford pentru a începe ultimul an de cursuri acolo, al șaptelea, și cum se luptă cu un goblin care vrea să-l răpească. Crescând în diverse case de copii și fiind plimbat ca o minge de fotbal dintr-un oraș în altul, Simon consideră Watford ca fiind „acasă”, iar gândul că mai are doar un singur an de petrecut acolo îl întristează. Însă lucrurile se complică atunci când, ajungând într-un sfârșit la Wartford, Simon descoperă că nemesis-ul său și colegul său de cameră, Baz, este dat dispărut. Cuprins de o neliniște ciudată, Simon începe să-l caute pe Baz prin toată școala, însă acesta nu este de găsit nicăieri.

Dacă ați citit până acum descrierea cărții, v-ați dat seama probabil că „Carry On” are și o poveste de dragoste foarte frumoasă, la fel ca orice altă carte de Rainbow Rowell. Ei bine, această iubire nu este una tipică pentru o carte cu magicieni, și mai ales pentru o carte care vrea să emuleze universul Harry Potter. În „Carry On”, Simon și Baz își descoperă încet-încet afecțiunea reciprocă, și apoi iubirea, iar totul este absolut superb! Rowell are un stil de a scrie care îți provoacă fluturi în stomac și care te trage cu totul în lumea creată de ea! Am pățit așa când am citit „Eleanor & Park”, „Attachments” și „Fangirl”, și uite că am pățit același lucru și cu „Carry On”! Vă jur, voi continua să citesc orice carte, orice povestire sau orice alt text pe care femeia asta îl va scoate pe piață! Atât de înnebunită sunt după stilul ei de a scrie și după poveștile pe care le imaginează! Cum spuneam, Simon și Baz reușesc într-un final să-și recunoască sentimentele unul pentru celălalt, iar finalul poveștii lor de dragoste este glorios. Chiar dacă aveți prejudecăți sau considerați că o astfel de poveste nu vă poate capta interesul, eu vă spun sincer că vă înșelați! „Carry On” poate fi citită fără probleme și de adolescenți de 13-14 ani, so that says a lot!

16515430._SX540_

Revenind la intriga principală a cărții, vă mai pot spune că cele 500 de pagini au trecut pe lângă mine în zbor și nu am simțit deloc trecerea timpului, iar asta fiindcă tot timpul se întâmplă câte ceva, tot timpul există câte un mister care trebuie descifrat. „Carry On” abundă de scene de acțiune, de paragrafe cu tâlc care te fac să-ți pui întrebări despre cum va evolua povestea mai departe, și de momente cu încărcătură emoțională serioasă. Avem parte de vampiri, de dragoni, de troli, de stafii, de magie în toată gloria ei. Din cauza magiei sale puternice, Simon este ca un far pentru toate entitățile care există în acea lume, și prin urmare aventurile sale sunt nenumărate. Vânat din toate părțile, Simon trebuie să descopere cum să-l învingă pe The Insidious Humdrum, acea entitate care „suge” magia din anumite zone de pe glob, provocând pagube imense lumii magicienilor. Ajutat de Baz, de Penelope (cea mai bună prietenă a sa, echivalentul lui Hermione din HP), precum și de Agatha (fosta sa prietenă), Simon Snow trebuie să dovedească tuturor dacă el este într-adevăr The Chosen One, sau dacă profeția a mințit. Dacă veți fi curioși să citiți cartea, vă promit că sfârșitul va fi jaw-dropping (mai pe românește, vă veți culege plombele de pe jos 😀 )!

CQoKrRwUsAIR6Mh

All in all, „Carry On” m-a surprins și mai plăcut decât credeam c-o va face, și m-am distrat pe cinste citind-o! Am stat cu inima la gură pentru Simon, am plâns pentru Ebb, m-am întristat pentru Baz, am avut fluturi în stomac la scenele dintre Simon și Baz, ce mai, a fost ca un rollercoaster! Ținând cont că vâlva făcută în jurul cărții a fost imensă, mă așteptam să fie mai slăbuță decât celelalte cărți ale lui RR, dar m-am înșelat! A fost tot ce am vrut eu, and then some! Concluzia ar fi că o recomand din tot sufletul, și nu numai pentru paralela cu HP: „Carry On” oferă un echilibru perfect între magie, prietenie, iubire, lecții de viață, mister și acțiune! Bun început de 2016 am avut! 😀


EN

Okay, new year, new me, all that jazz! So I thought I’d change the structure of my reviews a bit, to have it more organized. Therefore, at the beginning of each review I’ll put a detail box such as the one below. I think it’s a good idea, for both you and me. I just hope you agree! 😀 Let’s get the show on the road, then!

Book title: Carry On

Author: Rainbow Rowell

Publication year: 2015

Pages: 522 (St. Martin’s Griffin)

My rating: ✭✭✭✭✭

Translated into RO: not yet

27187955

I won’t bore you with the official blurb of the book. If you’re curious, please read it on Goodreads or on any other website that sells it. I only want to tell you my honest opinion of this novel.

Carry On is basically a reinterpretation of the Harry Potter story, and sometimes even a parody of the HP universe (see the thing about The Chosen One). What does that mean, exactly? Well, let me give you some examples: instead of Hagrid we have Ebb (short for Ebeneza), a very emotional and hearty goat-herder, instead of Dumbledore we have The Mage, who is quite young and full of a very ambiguous ambition, and instead of Voldemort we have The Insidious Humdrum, which is an entity that many do not know how to define, but as a “humdrum”. I start this review by saying that what impressed me a lot about Carry On was the fact that Rowell used some incredibly beautiful and well-chosen metaphors to describe the effects that the world of magic has on magicians. Unlike HP, where good is good and evil is evil, in this book the entire world is painted in shades of grey and nothing is what it seems at first sight. Leave it to RR to turn your world upside down! XD

Simon Snow is the main character of this story, found and brought to the Watford School of Magic by the Mage, who told Simon that he was the Chosen One and that he would save the world of magic from a big threat, all of it according to an old prophecy. Simon is indeed very powerful and his magic is dangerous when he can’t control it, but as the years go by, he begins to have the distinct impression that, just maybe, he is not actually the Chosen One. Therefore the troubles he sometimes gets himself into or in which he is drawn unwillingly due to his magic. In fact, this is precisely how the novel begins, with Simon heading to Watford to begin his final year there, the seventh, and how he fights off a goblin that wants to kidnap him. Growing up in various children’s homes and passed off like a football from one city to the next, Simon considers Watford to be “home”, and the thought that he only has one year to spend there and then none, saddens him. But things get even more complicated when he finally reaches Watford and he discovers that Baz, his nemesis and roommate since they were 11 is gone and nowhere to be found. Starting to feel anxious and jumpy, Simon searches for Baz everywhere on school grounds, but his sworn enemy refuses to appear.

fangirl-rainbow-rowell-spinoff

If you have already read the blurb of this book, you probably know that Carry On also has a very beautiful love story, like in any other Rainbow Rowell book. Well, be advised, this love is not typical for a book with magicians in it, and especially for a book that kind of emulates the Harry Potter universe. In Carry On, Simon and Baz gradually, slowly discover their mutual affection and love, and everything is absolutely sublime! Rowell has a writing style that made me feel like my stomach was full of butterflies! I experienced that when I read Eleanor & Park, Attachments and Fangirl, and I again experienced that when I read Carry On. I swear, I’ll continue to read every single book, short story or any kind of text, really, that this woman puts on the market! I am that crazy about her way with words and the stories she creates! As I was saying, Simon and Baz finally manage to admit to their mutual feelings of love, and the end of their story (in the book) is glorious! Even if you harbour prejudice against same sex couples or if you consider that such a story couldn’t possibly draw you in, I’m telling you that you are very wrong! Carry On is suitable for teenagers as young as 13 or 14, so that says a lot!

CQ3tIQaVEAEyqn8

Returning to the main plot of the book, I can also tell you that 500 pages just flew by in a split second and I didn’t even realize when one hour became two, then three and four. That was because something was always happening, there was always a mystery just waiting to be solved. Carry On is filled with action, with ambiguous phrases that make you wonder what will happen next, and with moments that have a heavy emotional charge. We encounter vampires, dragons, numpties (some kind of trolls), ghosts… basically magic in all its glory. Due to his powerful magic, Simon is like a beacon for all the entities that exist in the world of magic, and therefore his adventures are countless. Hunted down from all sides, Simon must find out how he can beat The Insidious Humdrum, that entity that “sucks” magic from certain areas around the globe, causing huge damage to the world of magicians. Receiving help from Baz, from Penelope (his best friend, the equivalent of Hermione from HP) and from Agatha (his ex-girlfriend), Simon Snow must prove to everyone whether he is indeed the Chosen One or if the prophecy lied. If you are interested in reading the book, I can promise you that the ending will be jaw-dropping!

All in all, Carry On proved to be an even bigger and more pleasant surprise than what I had initially thought, and I had a blast reading it! I was on the edge of my seat with Simon, I cried with and for Ebb, I got really sad for Baz, I had a serious case of the butterflies when Simon and Baz came together, and I guess I could say this book was like a rollercoaster! Considering that the hype surrounding the book was huge, I wasn’t really expecting it to be as good as other RR books, but I was so wrong! It was everything I had ever wanted, and then some! The conclusion would be that I highly recommend it from the bottom of my heart, and not only for its parallel with HP: Carry On offers the perfect balance between magic, friendship, love, life lessons, mystery and action! That’s one hell of a start of the year that I’ve had! 😀

Anunțuri

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s