Recenzie / Review: Nick & Norah’s Infinite Playlist / Playlist pentru Nick şi Norah – David Levithan, Rachel Cohn

23488504RO

Filmul? Văzut atunci când a apărut. Subiectul? Ţinut minte, însă uitat o groază de detalii despre noaptea magică trăită de Nick şi Norah. Odată cu lansarea versiunii în limba română a cărţii Nick & Norah’s Infinite Playlist („Playlist pentru Nick şi Norah”), scrisă de David Levithan şi Rachel Cohn, mi-am spus că s-a ivit momentul perfect pentru a citi această carte şi pentru a-mi acoperi golurile săpate în timp din momentul în care am văzut filmul şi până în prezent. Însă holy hell, nu mă așteptam ca romanul să fie atât de bun! Atât de bine scris, atât de… real…

Nu sunt familiarizată cu stilul lui Rachel Cohn, nu am mai citit nimic de ea, însă scriitura lui David Levithan m-a uns la suflet! De când am citit Two Boys Kissing (recenzia aici) mi-am tot repetat că trebuie să mai citesc ceva de el, neapărat, fiindcă altfel ce scop mai are viaţa mea, dacă nu? Haha! XD Şi iată că am făcut-o acum, cu „Playlist pentru Nick şi Norah”. Doamne, ce experienţă! Pentru început, am o mărturisire ruşinoasă de făcut: mă aşteptasem ca romanul să fie ceva uşurel, pentru tineri, o lectură numai bună pentru week-end sau pentru mersul în autobuz sau pe tren, dar m-am înşelat. Cumplit. Romanul este puternic, stilul de scriere este incisiv, muşcător, şi simţi cum îţi rupe din suflet bucăţică cu bucăţică. O altă confesiune ruşinoasă pe care trebuie s-o fac este că nu mi s-a părut cea mai bună carte YA pe care am citit-o până acum, dar a fost mult, mult mai bună decât crezusem că va fi. Iar explicaţia o găsiţi mai jos. 🙂

Nick şi Norah se întâlnesc într-o noapte fatidică, într-un club, după concertul susţinut de Nick şi trupa sa de băieţi gay. 😀 Norah se află acolo cu Caroline, prietena sa cea mai bună, căreia îi cam place să tragă la măsea şi să se arunce în braţele tipilor mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Nick este tipul băiatului mai liniştit, calm, care se dezlănţuie cu adevărat numai pe scenă şi căruia îi place, de fapt, să scrie versuri de melodii. În prezent, suferă de inimă frântă. Norah este o elevă de media 10 pe linie, cu o gură spurcată şi un tată foarte cunoscut în lumea companiilor de înregistrări. În prezent, suferă de inimă pe jumătate frântă. Ce au în comun cei doi (cel puţin la început)? „Fii prietena mea pentru cinci minute.” Nick suferă după o despărţire destul de urâtă, iar momentul în care Tris, fosta sa, se apropie de el, îl determină s-o abordeze pe Norah şi să-i adreseze această rugăminte atât de îndrăzneaţă. Şi Norah o vede pe Tris, pe care o cunoaşte, şi astfel acceptă propunerea lui Nick. Neştiind cine este celălalt, Nick şi Norah se trezesc amândoi în faţa lui Tris, prefăcându-se că sunt împreună, dar din motive diferite. Şi astfel începe o noapte de peripeţii pentru cei doi, presărată cu momente absurde, amuzante, dureroase, incerte, frumoase şi pline de „fluturaşi”.

Un aspect care m-a şocat, aş putea spune, a fost chimia sexuală dintre Nick şi Norah. Mi-a plăcut la nebunie că nu a fost deloc un roman pudic, în care apogeul unei iubiri care abia înfloreşte este un sărut sau o atingere, ci ceva mult mai real, mai crud, mai nefinisat, dar şi infinit mai frumos. Cartea surprinde extraordinar de bine acea atracţie dintre doi tineri care abia s-au cunoscut şi care se plac foarte mult: este un amestec de aliniere a gândurilor şi a sentimentelor, dar şi de atracţie fizică puternică. Încă de la început, autorii nu s-au sfiit să-i descrie pe prietenii şi colegii de trupă gay ai lui Nick, pe numele lor Dev şi Thom, împreună cu cuceririle acestora, şi de acolo mi-am dat seama că romanul se va duce într-o direcţie incitantă, imprevizibilă şi imposibil de ignorat. Mi-au plăcut subiectele abordate, atât cele legate de vieţile sentimentale ale lui Nick şi Norah, cât şi cele legate de sexualitate. Romanul nu este o invitaţie la promiscuitate, nici pe departe, însă surprinde cu foarte mare claritate acea atracţie de unu la un milion care apare între doi oameni, indiferent de sexul sau orientarea sexuală a acestora. „Playlist pentru Nick şi Norah” este, pentru cei care au ochi să vadă, mult mai mult decât o poveste de dragoste adolescentină presărată cu momente fierbinţi şi lecţii de viaţă mai mult sau mai puţin răsuflate. Este un manifest! Iar eu am iubit fiecare cuvinţel din acest manifest, exact cum am păţit şi cu Two Boys Kissing.

Să vă vorbesc puţin şi despre personaje. Cartea este structurată pe capitole narate de Nick şi apoi de Norah, consecutiv din punct de vedere cronologic. N-aş putea alege clar între perspectiva „ei” sau perspectiva „lui”, fiindcă ambele mi-au plăcut la fel de mult. Tot ce pot spune este că vocile sunt distincte, ceea ce mi s-a părut un mare plus. Nick pare mai sensibil decât lasă să se vadă, şi mai nesigur pe el, pe când Norah încearcă să-şi ascundă nesiguranţa sub o avalanşă de gânduri, imprecaţii şi auto-încurajări. Însă un lucru am iubit mai mult decât restul: atât Nick cât şi Norah sunt doi tineri cu păreri proprii, cu personalitate, fiecare cu propriul tip de inteligenţă, iar să-i văd cum gravitează unul în jurul celuilalt pe tot parcursul cărţii a fost un adevărat regal pentru mine. A, să nu uit şi de personajele secundare! Thom şi Dev au fost nişte adorabili, mai ales fiindcă s-a văzut clar cât contează Nick pentru ei, iar Tris a oferit cea mai mare surpriză dintre paginile acestei cărţi. Nu am de gând să vă zic despre ce e vorba, fiindcă ar fi spoiler, dar veţi vedea. Şi vă veţi minuna. Şi veţi spune la fel ca mine: viaţa nu e în alb şi negru, ci în nuanţe de gri. 🙂

Ca să închei, nu vă mai spun decât atât: „Playlist pentru Nick şi Norah” este o carte care merită citită, cu siguranţă, şi nu e chiar exclus să vă deschidă ochii cu privire la anumite subiecte… să le zicem tabu, care tot apar în societatea de astăzi. Dacă mie, la vârsta „venerabilă” pe care o am ( 🙄 ), mi-a plăcut şi am interiorizat-o cu foarte mare plăcere, sunt sigură că publicului căruia i se adresează de fapt i se va părea o gură de aer proaspăt şi mult-aşteptat.

Unde puteţi găsi cartea:

EDITURA TREI

LIBRIS

ELEFANT

BOOKCITY

CARTEPEDIA

în engleză:

THE BOOK DEPOSITORY

OKIAN

BOOKS-EXPRESS

AMAZON


6998754EN

The film? Saw it when it first got out. The story? Remembered it, but forgot a lot of details about the magical night that Nick and Norah enjoyed together. When the Romanian version of Nick & Norah’s Infinite Playlist, co-written by David Levithan and Rachel Cohn, was launched, I thought to myself that it would be the perfect moment for me to read this book and to fill in the blanks that time has left behind from the moment I watched the film and until now. However… HOLY HELL, I did not expect the book to be this good! So well-written, so… real…

I’m not familiar with Rachel Cohn’s writing style, and I haven’t read anything else by her so far, but David Levithan’s writing was just pure honey dripping into my soul! Ever since I read Two Boys Kissing (review here) I’ve kept on telling myself over and over again that I need to read something else by him, no matter what, and now I’ve gone and done just that. Otherwise, what other purpose would my life serve? Haha! XD And now I’ve done it, with Nick & Norah’s Infinite Playlist. My goodness, what a ride! For starters, I have a shameful confession to make: I expected the novel to be something light, something for teens to read, perfect for weekends or bus or train rides, but I was wrong. Awfully so. The novel is powerful, the writing style is incisive, biting, and I could feel my heart being torn to shreds, slowly. Another shameful confession that I have to make is that I didn’t think it was the best YA book I had ever read, but it was so much better than I had thought it would be. And the explanation for that is presented below. 🙂

Nick and Norah meet on a fateful night, in a club, after the concert held by Nick and his queercore band. 😀 Norah is there with her best friend Caroline, who kind of likes to down alcohol and throw herself at random, more or less known guys. It’s Norah’s job to get her out before bad things happen. Nick is the quiet, calm type of guy, who likes to unleash himself only on stage and who really enjoys writing song lyrics. Currently suffering from a broken heart. Norah is a straight A student, has a potty mouth and a very famous dad in the music world. Currently suffering from a semi-broken heart. What do the two have in common (at least in the beginning)? “would you mind being my girlfriend for the next five minutes?” Nick has had a very nasty break-up, and the moment when Tris, his ex, is heading his way, he decides to approach Norah and to ask her this really bold question. Norah sees Tris, too, and she knows her, and she accepts Nick’s plea. Not knowing who the other one really is, Nick and Norah find themselves face to face with Tris, and they pretend to be together, but for different reasons. So begins a night of adventures for the two N-named teens, filled with moments of absurdity, and fun, and pain, uncertainty, beauty and butterflies.

An aspect that shocked me, and I think that would be the right word for it, was the sexual chemistry between Nick and Norah. I enjoyed so very much the fact that this was not some prudish novel, where the climax of a budding love story is a kiss or a touch, but something much more real, raw, rough, but infinitely more beautiful. The book captures extraordinarily well that attraction between two young people who have just met and who like each other: it’s a mix between the harmony of their thoughts and feelings, and the strong physical attraction between them. Ever since the beginning of the book, the authors were not shy in describing Nick’s gay friends and band mates, called Dev and Thom, along with their conquests, and I figured that from that point on, the novel would go in a very exciting and unpredictable direction, which would be impossible to ignore. I liked the subjects that were touched upon, such as those related to Nick and Norah’s love lives as well as those related to sexuality, in general. The novel is not an invitation to promiscuity, not even by far, but it captures very clearly that one-in-a-million attraction between two people, regardless of their sex or sexual orientation. For those who have eyes to see, Nick & Norah’s Infinite Playlist is so much more than a teenage romance filled with moments of hot kisses and touches and more or less superfluous life lessons. It’s a manifesto! And I, for one, loved every single word of that manifesto, just like I did with Two Boys Kissing.

Now let me say a few words on the characters. The book is structured on chapters narrated by Nick and then by Norah, which follow one after another chronologically speaking. I couldn’t choose between “his” or “her” perspective, since I loved both of them just as much. All I can say is that the voices are different, which is a big plus. Nick is more sensitive than he shows it, and also more insecure, while Norah tries to hide her insecurity under an avalanche of thoughts, cursing and self-encouragement. However, there is one thing that I loved more than the rest: both Nick and Norah are two young people who have their own opinions, who have strong personalities and their own type of intelligence, and to watch them gravitate towards each other throughout the book was a real treat for me. Oh, and let’s not forget about the side characters! Thom and Dev were such sweethearts, especially since it was clear as daylight how much they cared for their friend Nick, and Tris provided the biggest surprise you’d find in the pages of this book. I’m not going to tell you what that surprise is, because it would be a spoiler, but you’ll see. And you’ll be in awe. And you’ll agree with me: life is not all about the black and the white, but about the many shades of grey. 🙂

To conclude, I’ll only tell you this: Nick & Norah’s Infinite Playlist is a book that deserves to be read, that’s for sure, and I can’t say it won’t also open your eyes to some delicate subjects, let’s call them “taboo”, that keep resurfacing in today’s society. If I enjoyed and breathed in this book, given my “august” age ( 🙄 ), I am more than sure that the readers to whom this is actually addressed will consider it to be a most welcome breath of fresh air.

Where you can get the book:

THE BOOK DEPOSITORY

AMAZON

BARNES & NOBLE

KOBO BOOKS

Bonus! The German translation cover is soooo pretty! I love it so much! ❤

11196730

Reclame

10 gânduri despre “Recenzie / Review: Nick & Norah’s Infinite Playlist / Playlist pentru Nick şi Norah – David Levithan, Rachel Cohn

    1. Mie cartea mi s-a parut mult, mult mai buna decat filmul, sa stii! Filmul este mai dulceag, pe cand cartea e putin mai brutala. Dar mult mai misto. O sa vezi! 😀 Plus ca au taiat multe parti superbe din carte cand au facut filmul…

        1. Inca n-am citit cartea, dar sa stii ca filmul mi-a placut destul de mult. Chiar m-a emotionat foarte tare, desi eu ma asteptam sa pufnesc in ras la anumite faze. 😀 Dar cand ma voi apuca de ea, vreau sa fie si Where She Went prin preajma, fiindca sunt sigura ca o sa vreau s-o citesc imediat dupa. De Gayle Forman am citit seria One Day si mi-a placut la nebunie!! Poate, poate o sa apara si la noi, intr-un final. Este cumplit de romantica si scrisa foarte bine.

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s