Recenzie/Review: Dragonul Maiestăţii Sale/His Majesty’s Dragon (Temeraire #1) – Naomi Novik

RO

0După o perioadă de câţiva ani în care n-am mai simţit nevoia să citesc cărţi fantasy, se pare că în ultimul timp atenţia mi se îndreaptă numai spre cărţi de genul acesta. Nu ştiu, poate încep să simt o nostalgie pronunţată pentru vremurile în care aveam mintea mai deschisă la aventuri fantastice, personaje fantastice, atmosferă fantastică… De fapt, da, cred că mi-e dor de acele timpuri când stăteam şi nu făceam altceva decât să visez la alte lumi, să-mi pun imaginaţia la bătaie şi să-mi închipui cele mai ciudate şi mai frumoase universuri, populate cu personaje diverse, în mijlocul cărora nu m-aş fi simţit deloc stingheră, aşa cum păţeam printre oamenii obişnuiţi la vremea aceea.

Ei bine, cum spuneam, pentru a satisface această nevoie de „altceva” în viaţa mea, am pus mânuţa pe „Dragonul Maiestăţii Sale” de Naomi Novik, primul volum din seria Temeraire, şi m-am avântat cu toată viteza înainte, chiar în miezul acţiunii. Deşi citisem destul de multe recenzii despre cartea asta, deşi ştiam cam ce se întâmplă (cel puţin până la un punct), pot spune că „Dragonul Maiestăţii Sale” mi-a oferit un şoc de proporţii! Face ea parte din colecţia Nemira JUNIOR, dar este o poveste nu numai pentru juniori, ci pentru toate gusturile, pentru toate vârstele şi pentru orice moment din zi sau noapte!

Acţiunea romanului are loc în timpul războaielor napoleoniene, şi se concentrează asupra luptelor pe mare şi din aer (!) dintre Anglia şi Franţa. Volumul începe cu Will Laurence în plan principal, un căpitan de vas din Marina Regală britanică, care capturează un vas francez la bordul căruia se află un ou de dragon. Neştiind exact momentul eclozării oului, Laurence se bucură pentru captură şi porneşte să ducă oul înapoi în Anglia. Cu toate acestea, află că dragonul va ieşi în curând din ou şi va trebui să-şi aleagă îngrijitorul, pentru a evita riscul de a se sălbătici şi de a pierde un ajutor consistent pentru Aviaţia Regală britanică. Ca o paranteză, ni se spune că francezii aveau un efectiv de dragoni mult mai numeros decât cel al Angliei, astfel că orice adiţie la forţa aviatică britanică era mai mult decât binevenită. Aşadar, dintr-un pronunţat simţ al datoriei, Laurence stabileşte legătura cu dragonul proaspăt ieşit din nou, şi devine îngrijitorul acestuia. La început nemulţumit de noul său statut, întrucât aviatorii nu erau deloc bine văzuţi în societatea engleză, Laurence ajunge să se ataşeze extrem de puternic de dragonul său, căruia îi dăduse numele de Temeraire, iar inteligenţa ieşită din comun a lui Temeraire îl convinge că noua sa viaţă nu este deloc atât de „neagră” pe cât crezuse la început.

Temeraire începe să crească în dimensiuni, devine unul dintre cei mai mari dragoni ai aviaţiei britanice, inteligenţa sa îi uimeşte pe toţi, iar Laurence află cu stupoare că rasa sa este cea a Imperialilor Chinezi, o rasă de negăsit în Europa, prin urmare, foarte rară. Cei doi încep instrucţia militară, iar legătura dintre Laurence şi Temeraire pare să se adâncească din ce în ce mai mult. Iar de aici încolo, totul e istorie! Vă las să aflaţi şi singuri, fiindcă aventurile celor doi prieteni, cărora altfel nu am cum să le spun, sunt extrem de frumoase, de incitante şi de memorabile!

Acum ajung şi la partea mea preferată: personajele!! Trebuie să o felicit din toată inima pe Naomi Novik pentru personajele şi personalităţile pe care le-a creat, care m-au făcut să îndrăgesc şi mai mult cartea în ansamblul ei. Laurence este un bărbat onorabil, un gentleman, are o conduită ireproşabilă şi un simţ al datoriei de excepţie. Cu toate astea, mi-a plăcut enorm felul în care apariţia lui Temeraire în viaţa sa l-a făcut să se mai destindă, să îşi deschidă mai mult sufletul şi să mai lase deoparte purtarea scorţoasă de căpitan de vas intransigent. Laurence se transformă dintr-un personaj literar într-o persoană în carne şi oase, iar asta mi-a plăcut la nebunie! Cât despre Temeraire, acesta este o creatură adorabilă, plină de personalitate, de idei şi de sentimente. Novik a creionat dragonii într-un mod foarte special, înzestrându-i cu inteligenţă, cu darul vorbirii şi cu capacitatea de a simţi exact la fel ca oamenii. Pot spune că am adorat faptul că fiecare dragon, atunci când iese din ou, trebuie să-şi aleagă un îngrijitor, între cei doi stabilindu-se astfel o legătură indestructibilă. Da, aviatorii conduc dragonii, însă între ei şi dragoni există o relaţie de prietenie, nu de supunere. O legătură aproape mistică, care pe mine m-a fascinat cumplit. M-a făcut cu siguranţă să-mi doresc ca aceste fiinţe minunate să fi existat cu adevărat, şi să fi avut şi eu parte de o astfel de „prietenie”… 🙂

Un alt aspect care m-a încântat peste măsură a fost faptul că autoarea a creat o lume absolut veridică! Îmbinarea informaţiilor istorice adevărate despre luptele napoleoniene şi existenţa dragonilor ca forţă aviatică în cadrul acestor lupte m-a lăsat perplexă la început, dar apoi a început să mi se pară ceva obişnuit, ceva care chiar a avut loc. De asemenea, descrierile detaliate ale harnaşamentelor de luptă ale dragonilor, ale pregătirilor pentru înfruntările ostile, ale instructajelor militare, m-au dus cu gândul la antrenamentele făcute de forţele aeriene din zilele noastre, doar că în loc de dragoni, aceştia au avioane. Oricât am încercat, nu am putut găsi nicio breşă în vălul care înconjoară această lume fantastică imaginată de Naomi Novik. Pesemne că este o autoare foarte meticuloasă, care îşi ia cât se poate de în serios cititorii şi îi tratează cu maxim respect, indiferent de vârsta la care se află. Nu pot decât lăuda o astfel de abordare!

Ajungând spre sfârşitul recenziei, nu pot să nu-mi exprim şi nemulţumirile pe care le-am avut referitor la acest volum. Dacă aş fi citit cartea acum câţiva ani, sunt sigură că i-aş fi acordat nota maximă, însă acum m-am văzut nevoită să fiu sinceră cu mine însămi şi să mai scad puţin din punctaj. Marea mea nemulţumire e legată de faptul că aş fi vrut să văd mai multă acţiune, sau chiar mai multe interacţiuni cu mai multă substanţă între Laurence şi Temeraire, deşi aş putea spune, în apărarea cărţii, că e de abia primul volum dintr-o serie care deja numără 8 volume, iar al 9-lea este pe drum. Probabil acţiunea seriei de abia acum se încinge. Totuşi, mi s-a părut că în cele 400 de pagini au existat prea multe informaţii de strategie militară, informaţii tehnice care pe mine, cel puţin, m-au băgat uneori în ceaţă. Aş fi vrut ori mai multă acţiune, ori mai mult sentiment între oameni şi dragoni. Dar asta nu schimbă faptul că e o carte superbă, care merită citită! Aşa că citiţi-o cu încredere, vă va prinde în mrejele ei şi vă va face să suspinaţi după dragoni. Aşa cum nu aţi fi crezut vreodată! 😀

Unde puteţi găsi cartea:

NEMIRA

LIBRIS

ELEFANT

CARTEPEDIA

BOOKCITY

în engleză:

LIBRIS

OKIAN

BOOK DEPOSITORY

BOOKS-EXPRESS

AMAZON


EN

28876After a few good years when I no longer felt the need to read fantasy books, it seems that lately my attention has been drawn again to this kind of books. I don’t know, maybe I’m starting to feel deeply nostalgic after that time in my life when my mind was more open to fantastic adventures and fantastic characters… Actually, yeah, I think I miss those times when all I did was procrastinate and dream about other worlds, get my imagination in full gear and imagine the weirdest and most beautiful universes possible, where there lived so many different characters, among whom I did not feel as out of place as among regular people. Youth, alas, thou sadden’st me so…

Anyway, moving on. As I was saying, in order to satisfy my appetite for fantasy books, I grabbed His Majesty’s Dragon by Naomi Novik, the first book in the Temeraire series, and I plunged in it as deep as I could, right to its very core. Although I had read several raging reviews about this story, and even though I kind of knew what to expect (at least to some point), I can honestly say that His Majesty’s Dragon still proved to be one hell of a shock! It may be part of the Nemira JUNIOR collection, but this is a story not only for juniors, but for all tastes, for all ages and for any moment of the day or night!

The story takes place during the Napoleonian wars and is focused on the sea and air (!) battles between England and France. The book starts off with Will Laurence – a ship captain in the British Royal Navy – in the spotlight, as he captures a French vessel carrying a dragon egg on board. Not knowing exactly when the egg is going to hatch, Laurence is happy about the capture and plans on carrying the egg back to England. However, he learns that the dragon is soon to come out and that it will have to choose its handler, in order to avoid the risk of letting the dragon become wild and losing consistent help for the British Aerial Corps. We are told that the French have a larger number of dragons than the British and that any addition to the British aerial corps is more than welcome. Therefore, due to a very strong felt sense of duty, Laurence establishes a connection with the freshly hatched dragon and he becomes its handler. Even though at first he is displeased with his new status, considering that aviators were not at all well-regarded in the English society, Laurence gets increasingly attached to his dragon, whom he names Temeraire, and Temeraire’s extraordinary intelligence convinces him that his new life is not nearly as bad as he thought.

Temeraire starts growing more and more, and he becomes one of the largest dragons in the British aerial corps. His intelligence amazes everyone and Laurence is shocked to find out that his race is that of the Chinese Imperial, not likely to be found in Europe, therefore very rare. The two begin their military instruction, and the bond between Laurence and Temeraire seems to deepen even further. The rest is history! I’ll let you find out for yourselves what kind of adventures await the two friends, because there is no other way I can call them, and I assure you they are every bit as beautiful, as exciting and as memorable as you’d imagine them to be!

Now on to my favourite part of the book: the characters!! I must congratulate Naomi Novik with all my heart for the characters she created, which made me love this book even more as a whole. Laurence is an honourable man, he is a gentleman, his conduct is flawless and he has an exceptional sense of duty. However, I really liked the way in which Temeraire’s intrusion in his life made him more relaxed, made him open up his soul and cast aside the uptight behaviour he had to uphold as ship captain. Laurence turns from a literary character into a human being in flesh, and I loved that so, so much! As for Temeraire, he is an adorable creature, and he is full of personality, of ideas and feelings. Novik created her dragons to be very special, endowing them with intelligence, with the gift of speech and with the ability to feel just as many emotions as humans do. I can honestly say that I adored the fact that every dragon, when it hatches, must choose a handler and that between the two of them an indestructible bond is created. Yes, aviators do fly the dragons, but between them and the dragons there is no obedience relationship, but a very strong friendship. An almost mystical connection that truly fascinated me. It made me wish that these magical creatures really existed and that I could experience such “friendship” myself… 🙂

Another aspect that really delighted me was the fact that the author created an absolutely believable world! The mixture of true historical information about the Napoleonian wars and the existence of dragons as airforce in these wars perplexed me at first, but then I started looking at it as something normal, something that actually took place. Also, the detailed descriptions of the dragons’ fighting equipment, of the preparations for the hostile collisions, of the military instructions, reminded me somewhat of the instructions undergone by the military airforce nowadays, just that instead of dragons, they have airplanes. However I tried, I just couldn’t find any crack in the invisible wall that surrounds this magical world imagined by Naomi Novik. I guess she is a very meticulous author, who takes her work and especially her readers very seriously and treats them with utmost respect, regardless of their age. I can do nothing but applaud such an attitude!

As I reach the end of my review, I must also express the discontent I had regarding this book. Had I read the book several years ago, I’m sure I would have given it the maximum rating, but now, however, I must be honest with myself and drop the rating a bit. My greatest discontent is that I would have liked to see more action or more substantial interaction between Laurence and Temeraire, but I guess I could say, in defence of the book, that this is only the first volume in a series that already has 8 volumes, and the 9th is on the way. The series is probably just heating up. However, I thought that the 400 pages contained too much military and technical information that I found a bit too puzzling, to say the least. I would have liked more action or more feeling between humans and dragons. But that doesn’t change the fact that this is a great book, which deserves to be read! So read it with confidence, it will capture you and it will make you want to have your own dragon, that’s for sure. Like you never thought it could be even possible! 😀

Grab the book:

BOOK DEPOSITORY

AMAZON

KOBO BOOKS

BARNES & NOBLE

Reclame

11 comentarii Adăugă-le pe ale tale

 1. Imi place ca oferi atat recenzie românească cat si englezeasca!Frumoasa recenzie!

  P.S. Am cartea!

  1. Mulțumesc mult pentru apreciere! ^_^ În ultimul timp n-am mai avut când să scriu recenzii bilingve, dar sper s-o mai fac pe viitor.
   P.S. Și eu vreau să continui seria asta, dar mă cam sperie nr. mare de volume! Erau vreo 9 ultima dată când am verificat! :))

   1. Asta ar trebui sa fie un motiv de bucurie.O carte buna=o poveste buna,mai multe motive=aceeasi poveste amplificata.De abia astept sa citesc seria,dar cei mai bun la sfarsit.Asta e principiul meu mai ciudatel.
    P.S. Eh lasa ca reusesti tu.E mare lucru ca ai si o recenzie bilingva.Atragi un numar mai mare de cititori.
    P.S.S. Daca nu te superi,cati ani ai?

    1. Aşa sper! Am 29 de ani. :))

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s