Stage Beauty (2004) – Recenzie de film / Film Review

stage_beauty_ver6

RO

Cred cu sinceritate că fiecare persoană are un film pe care îl păstrează aproape de inimă şi pe care îl revede mereu cu bucurie reînnoită. Pentru unii poate fi Pe aripile vântului, sau Casablanca, sau Lista lui Schindler, sau poate chiar un film SF precum Războiul stelelor. Pentru mine, însă, acel film (unicul, de altfel, la care mă pot uita întruna şi întruna) este Stage Beauty, din 2004, cu Billy Crudup şi Claire Danes în rolurile principale.

Nu mulţi ştiu de acest film, şi mi se pare o pierdere imensă. Pentru ei, nu pentru film! Filmul are destui fani, zic eu. Dacă vreţi neapărat să ştiţi, filmul a înhăţat şi câteva premii, pe care le puteţi vedea aici. Dar despre ce e vorba?

Într-o Londră a anilor 1600, când teatrele nu mai pridideau să prezinte operele lui Shakespeare, toate rolurile de femei din piesele de teatru erau jucate de bărbaţi. Era ilegal pentru femei să apară pe scenă. Vorbind de discriminare, nu? 😦 Dintre toţi aceşti hombres care interpretează femei, unul se distinge prin frumuseţe şi talent: Edward Kynaston. La momentul în care acţiunea din film are loc, Kynaston joacă rolul Desdemonei (pentru necunoscători, este soţia lui Othello din piesa cu acelaşi nume) şi îl joacă spectaculos (cel puţin pentru standardele de atunci). Este adulat de toată lumea, este o adevărată stea. În curând, însă, lucrurile o iau la vale pentru el din cauza încăpăţânării lui de a nu permite femeilor să joace pe aceeaşi scenă cu el. Este misogin, da, şi are numai de pierdut din cauza asta. Peste toate obstacolele îl ajută să treacă fosta lui croitoreasă, Maria (sau Margaret Hughes), care acum este prima actriţă ce a avut curajul să joace pe o scenă engleză şi l-a inspirat şi pe rege (interpretat magistral de Rupert Everett) să acorde femeilor dreptul de a juca în piese de teatru.

stagebeauty

N-aş vrea să dezvălui prea multe fiindcă aş strica farmecul poveştii, dar vă spun că ceea ce se petrece între Kynaston şi Maria este pe cât de surprinzător, pe atât de frumos. Fiind luat de mic de pe stradă şi practic obligat să devină actor care să interpreteze roluri de femeie (fiindcă era frumuşel) pentru a-şi câştiga o pâine, Kynaston este foarte confuz cu privire la sexualitatea lui. Mi s-a părut că Billy Crudup a fost perfect pentru acest rol, şi că a arătat exact aşa cum trebuie proporţia bărbat-femeie din personalitatea personajului. Maria, pe de cealaltă parte, este o femeie sensibilă, dar şi puternică în acelaşi timp (exact cum pare şi Claire Danes a fi), cu o foarte mare dorinţă: aceea de a juca pe scenă. Această dorinţă a ei nu este o obsesie, în sensul că ar fi dispusă să calce pe cadavre pentru a obţine ce îşi doreşte, ci este un impuls natural fiindcă simte că asta ar fi natura ei. Iar acest amestec, dintre inocenţa ei şi caracterul pervertit al lui Kynaston, este absolut incredibil! Cred că tocmai acest contrast mă face să revăd mereu filmul cu şi mai mulţi fluturaşi în stomac. 🙂

În concluzie, Stage Beauty m-a fermecat de la prima vizionare, şi continuă să mă farmece de fiecare dată când îl revăd. Decorurile sunt superbe, la fel şi costumele, replicile din Othello al lui Shakespeare, jocul actorilor, chimia dintre ei, totul se potriveşte perfect şi fiecare detaliu îşi are locul său bine stabilit. Este o mică bijuterie cinematografică, pe care v-o recomand din tot sufletul!

 

stagebeautypic

EN

I honestly believe that every person has a movie that he or she keeps close to their heart and which they always watch with renewed joy and pleasure. For some it may be Gone with the Wind, or Casablanca, or Schindler’s List, or maybe even a SF movie like Star Wars. For me, however, that movie (the only one that I can watch over and over again) is Stage Beauty, from 2004, with Billy Crudup and Claire Danes as main actor and actress.

Not many people know about this film and I find it to be such a huge loss. For them, not for the movie! The movie has plenty of fans, or at least that’s what I think. If you must know, it has also received some awards, which you can check out right here. But what is the film about?

In 1600’s London, when theatres were incessantly playing Shakespeare’s famous plays, all women’s parts in theatre plays were played by men. It was illegal for women to appear on an official stage. Talking about discrimination, right? 😦 Out of all these hombres that played women, one of them stood out through beauty and talent: Edward Kynaston. At the moment when the events in the film take place, Kynaston is playing Desdemona (for those unfamiliar with Shakespeare, she’s Othello’s wife, from the homonymous play) and he portrays her spectacularly (at least judging by the standards of those times). He is adored by everyone, he is a true star. Soon, however, things start going downhill for him because of his stubbornness to not allow women to play on the same stage as him. He’s a misogynist, yes, and he’s got a lot to lose because of it. The only person that helps him overcome all obstacles is his former seamstress, Maria (or Margaret Hughes), who is now the first actress bold enough to perform on an English stage and who also inspires the king (played truly wonderfully by Rupert Everett) to grant women the right to act in plays.

Stage-Beauty-period-drama-fans-16286719-1800-1466

I would hate to reveal too much since that would spoil the charm of the whole story, but let me tell you that what is going on between Kynaston and Maria is as surprising as it is beautiful. Taken from the streets when he was little and practically forced to become an actor that would play women’s parts (because he was pretty) in order to have something to live by, Kynaston is very confused with regard to his sexual orientation. I found Billy Crudup to be perfect for this part and also that he displayed the man-woman ratio in the character’s personality just as it should have been. Maria, on the other hand, is a sensitive but also powerful woman (just like Claire Danes seems to be), whose only grand wish is to be able to perform on a stage. This wish of hers is not an obsession, meaning that she’d be willing to do whatever it takes to get what she wants, but is a perfectly natural impulse since she feels this is her true nature. And this very mixture between her innocence and Kynaston perverted character is absolutely amazing! I think this contrast is what makes me watch the movie over and over again, with more and more butterflies in my stomach each time. 🙂

To conclude, Stage Beauty enraptured me from the first time I watched it and it continues to draw me in every time I see it again. The settings are superb, and so are the costumes and the lines from Shakespeare’s Othello, the acting, the chemistry between the actors, everything fits together perfectly and every little detail has its rightful place. This film is a true cinematographic jewel that I recommend to you with all my heart and soul!

Reclame

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s