Recenzie / Review – Dimineaţă pierdută (Wasted Morning) de Gabriela Adameşteanu, în cadrul provocării CITEŞTE ROMÂNEŞTE 2014

opere-i-dimineata-pierduta_1_fullsize

RO

Despre romanul „Dimineaţă pierdută” al scriitoarei Gabriela Adameşteanu s-au scris foarte multe prefeţe, postfeţe, recenzii, studii, etc., încât nu are rost să urmez şi eu aceeaşi cale. Da, mi-am intitulat postarea „recenzie”, însă va fi mai mult părerea mea sinceră despre carte şi felul cum am internalizat eu acţiunea, personajele şi modul de construcţie a romanului. Opinii mai avizate puteţi citi pe site-ul editurii Polirom.

Nu pot spune că există un personaj principal, însă cartea începe cu madam Vica Delcă, o bătrână la şaptezeci şi ceva de ani, care se pregăteşte să plece de acasă în vizită pe la cunoştinţe şi rude. Prima parte a romanului este scrisă din perspectiva acestei femei, iar noi, ca cititori, putem vedea exact ceea ce gândeşte Vica. Pe lângă apropierea pe care o simţim faţă de personaj, mai există şi acel limbaj amuzant, şi acea gândire simplă din popor, plină de înţelepciune practică, care face tot deliciul lecturii. Cred că de aceea începe romanul cu Vica: pentru a atrage atenţia cititorilor, pentru a ţese o pânză în care aceştia să cadă neştiutori şi să-şi dorească să parcurgă cât mai multe pagini.

A doua şi a treia parte, însă, prezintă o schimbare de perspectivă, de la Vica, femeia simplă din popor, care a supravieţuit două războaie şi o bună bucată din comunism, la profesorul Mironescu şi nevasta acestuia, Sophie. „Acţiunea” din aceste părţi se petrece în intervalul de timp 1914-1916. Gândurile cât şi filele din jurnalul profesorului Mironescu prezintă un limbaj elevat, pe alocuri chiar întortocheat, care ne dă o imagine destul de clară asupra educaţiei burgheziei din acea perioadă. De aceea poate mi-a luat o lună de zile să termin acest roman: mi-a plăcut, m-a atras, însă nu puteam citi decât 20-30 de pagini pe zi, pentru ca apoi să reflectez la ce am citit şi să mestec totul cu atenţie, să înghit şi să diger. Aceste două părţi sunt presărate cu foarte multe detalii istorice şi politice, prezentate atât obiectiv, în stilul manualelor de istorie, cât şi subiectiv, din perspectiva profesorului Mironescu, a tânărului Titi Ialomiţeanu şi chiar din perspectiva tinerei Margot, sora Sophiei. Nu o să mint, şi o să spun că pe cât de mult mi-au încetinit lectura aceste aspecte, pe atât de mult mi-au plăcut şi m-au intrigat. Gândind cu mintea mea de acum, din 2014, îmi dau seama că situaţia României, aşa cum o vede poporul interesat de soarta ei, nu s-a schimbat mai deloc din 1983, când Gabriela Adameşteanu a finalizat scrierea cărţii. Există mult adevăr în Dimineaţă pierdută, şi tocmai de aceea încurajez cât mai mulţi români să o citească! Fiecare să judece pentru sine, dar în primul rând să judece, acesta e lucrul cel mai important!

Ultima parte, a patra, revine la perioada actuală, şi aflăm că au mai trecut câteva luni bune de când Vica a făcut acea excursie prin oraş, în acea zi friguroasă de iarnă. S-au mai întâmplat câteva lucruri, însă accentul nu cade pe ele, ci pe relaţia ei cu Gelu, nepotul din partea fratelui ei Ilie, care decedase cu mai mulţi ani în urmă. De asemenea, acest capitol e prezentat din perspectiva lui Gelu, şi putem afla cum o vede el pe Vica, cum vede lumea din jurul Vicăi şi ce diferenţă mare de gândire este între el şi Vica. Mai multe nu spun, tot ce mai e de aflat, puteţi afla şi singuri citind romanul! 😉

Într-un paragraf, pe scurt, voi spune doar atât: mi-a plăcut ENORM multitudinea de perspective narative, felul cum autoarea a dăruit fiecărui personaj propria sa personalitate, cât de real a părut totul, de la limbaj la gesturi şi acţiuni, şi modul în care romanul prezintă viaţa aşa cum este ea, cu bune şi cu rele, fără a-i da un pospai de vopsea roz. Mă bucur că am avut şansa să citesc o ediţie revizuită, adăugită, care conţine şi pasajele ce au fost cenzurate în perioada comunistă. Astfel, tabloul chiar a fost complet şi simt că nu există margini care să fi rămas nefinisate, în pericol de a se deşira. Pentru mine, recunosc, lectura acestui roman a fost un tur de forţă, însă n-am vrut să-l las de izbelişte. Tot timpul a existat între paginile lui ceva care m-a chemat înapoi: ba limbajul colorat şi amuzant al unui personaj, ba o intrigă politică, sau una amoroasă, sau chiar un tablou de război care, pe cât de dureros, pe atât de adevărat a fost în istoria ţării noastre. Nu consider că-mi iubesc ţara aşa cum poate o iubesc alţii, însă cartea aceasta m-a făcut să fiu mândră că sunt româncă şi m-a ambiţionat să nu uit niciodată sacrificiile făcute de generaţiile trecute pentru ca noi să avem acum parte de democraţie şi de libertate. Oameni buni, eu aşa am văzut acest roman şi, nu ştiu, poate o fi un mod simplist de a privi lucrurile, însă atât timp cât înveţi ceva dintr-o carte, acea carte şi-a atins ţinta. Iar Gabriela Adameşteanu e o mare prozatoare, care m-a surprins incredibil de plăcut! Voi continua şi cu celelalte cărţi ale ei, fiindcă apetitul meu de abia acum s-a deschis. 😀

Unde puteţi găsi cartea:

LIBRIS

BOOKCITY

ELEFANT.RO

CARTEPEDIA


12954941

EN

So many forewords, afterwords, reviews, case studies, etc. have been written about the novel Wasted Morning by Gabriela Adameşteanu, that it’s pointless for me to try and follow in their footsteps. Yes, I have entitled my post a “review”, but it will be more like my honest opinion about the book and the way in which I internalized the plot, the characters, the writing and its structure. If you want to, you can find more well-advised opinions HERE.

I can’t say this book has a main character, but it starts with Mrs Vica Delcă, a seventy-something year-old woman who is preparing to go visit her relatives and acquaintances. The first part of the novel is written from this woman’s perspective, and we, as readers, can see exactly what Vica is thinking. Apart from the closeness we feel towards the character, there are also the funny language and the simple-mindedness and practical wisdom that make the reading so enjoyable. I believe that’s why the novel starts off with Vica: to attract the readers’ attention, to weave a web in which they would fall unknowingly and to make them want to read as many pages as possible.

However, the second and the third parts present a change in perspective, from Vica, a simple woman, a “commoner”, who survived two wars and most of communism, to Professor Mironescu and his wife, Sophie, members of the bourgeoisie. The “action” here takes place between 1914 and 1916. The thoughts of Professor Mironescu and the pages from his journal present an eloquent, sometimes even convoluted manner of thinking that gives us a pretty clear image of the education the bourgeoisie of those days had received. Perhaps that’s why it took me a month to finish this novel: I liked it, it drew me in, but I could only read 20 or 30 pages a day, so that I could afterwards reflect to what I’d just read, and chew, swallow and digest everything carefully. These two parts are imbued with many historical and political details, presented both objectively, like in history books, and subjectively, through the eyes of Professor Mironescu, of young Titi Ialomiţeanu and even through those of young Margot, Sophie’s sister. I won’t lie and deny that these aspects slowed down my reading. However, I also enjoyed them and they intrigued me a lot. Processing everything with the mind I have now, in 2014, I realize that Romania’s situation, as it is seen by the people interested in its fate, hasn’t changed very much since 1983, when Gabriela Adameşteanu finished writing the book. There is a whole lot of truth in Wasted Morning, and that’s precisely why I encourage as many Romanians as possible to read it! Everyone should think on their own, but they must think, that’s essential!

The fourth and final part returns to the current times and we find out that several months have passed from the day when Vica took that little trip around town, on that cold winter’s day. Various things have happened, but the focus is not placed on them, but on her relationship with Gelu, her nephew from her brother Ilie’s side, who died several years back. Also, this chapter is presented from Gelu’s perspective and we can find out how he sees Vica, how he sees the world around Vica and what a major difference there is between how he thinks and how Vica thinks. I won’t say more. Anything else that there is to find out, you can do that by yourselves by reading this wonderful novel! 😉

Briefly, in a paragraph, let me tell you this: I simply LOVED the many narrative perspectives, the way in which the author endowed each and every character with their own personality, how real everything seemed, from the language to the gestures and actions, and how the novel presents life as it is, with the good and the bad, without painting it a dozen shades of pink. I’m glad I had the opportunity to read a revised and unabridged edition that contained the fragments that had been censored during the communist period. That’s why I can truly say that the image was complete and that no loose ends were left anywhere. I must admit that for me, reading this book represented a tour de force, but I refused to leave it hanging. Something between its pages kept calling me back to it: it was either the colourful and funny words uttered by a character, or a political or amorous intrigue, or even the image of war that has remained, to this day, engraved in our country’s history, as true as it is painful. I don’t think I love my country as much as others love it, but this book made me feel proud to be Romanian and it determined me not to ever forget the sacrifices made by past generations so that we may now enjoy freedom and democracy. People, this is how I saw this novel and, I don’t know, maybe it’s way too simple to describe it, but as long as you learn something from a book, that book has reached its target. And Gabriela Adameşteanu is a great prose writer that turned out to be an incredibly awesome surprise! I am definitely looking forward to reading her other books, because Wasted Morning has simply opened my appetite for her other writing. 😀

Find the book in English here:

BOOK DEPOSITORY

AMAZON

  • La sfârşit vă las cu câteva cuvinte despre România şi despre poporul care o locuieşte. Veţi vedea şi vă veţi minuna de cât de actuale sunt anumite lucruri…

IMAG0471 IMAG0472 IMAG0474 IMAG0475 IMAG0491

IMAG0499IMAG0500IMAG0489

Reclame

4 comentarii Adăugă-le pe ale tale

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s