Only Lovers Left Alive – Recenzie de film / Film Review

Only Lovers Left Alive

RO

Doamne Dumnezeule, cât de mult a putut să-mi placă Only Lovers Left Alive!!! Îmi cer scuze de la început dacă recenzia mea va fi mult prea subiectivă, însă atunci când apuc să văd un film pe care îl iubesc cu fiecare fibră din corpul meu, aşa păţesc. Orice urmă de obiectivitate se duce pe apa sâmbetei! 😀

Regizat de Jim Jarmusch şi avându-i pe Tom Hiddleston şi Tilda Swinton în rolurile principale (ca să nu mai zic că a luat 3 premii şi a avut 6 nominalizări la importante festivaluri de film, dintre care cea mai importantă a fost nominalizarea la Palme D’Or), Only Lovers Left Alive este o bijuterie cinematografică ce evită la mustaţă şi cu foarte multă ingeniozitate toate clişeele cunoscute referitoare la vampiri. Da, cei doi sunt vampiri, se hrănesc cu sânge, lumina soarelui îi arde şi dorm ziua şi petrec noaptea. Însă cam aici se opresc referinţele la binecunoscutele poveşti cu sugători de sânge. Ce urmează m-a dat pur şi simplu pe spate! De ce spun asta? Luaţi de citiţi în continuare!

 

 

only-lovers-left-alive-tom-hiddleston

El, pe nume Adam, este un vampir melancolic, ba chiar depresiv, care visează la somnul cel de pe urmă. Nu pare prea înfricoşător, nu? Ei bine, este! Tocmai acest lucru ar trebui să ne înspăimânte, anume ideea că poţi trăi o veşnicie, şi la un moment dat să te saturi, să ţi se fi luat de toate şi de toţi. Cred că morala ar fi să trăieşti puţin, dar intens, decât mult şi… prost. Adam este un personaj paradoxal, zic eu… Pe de o parte este vizibil faptul că „viaţa” îl plictiseşte, că nimic nu i se mai pare a avea culoare, pe când pe de cealaltă parte, condiţia lui i se pare superioară celei a oamenilor, cărora el le tot spune „zombi”. Deci îi face plăcere să fie vampir, să ne fie superior, să ştie atât de multe lucruri în comparaţie cu noi, muritorii de rând. Este un personaj care m-a intrigat… Iar Tom Hiddleston (okay, recunosc, e una dintre slăbiciunile mele din lumea actorilor!) joacă extraordinar de bine acest rol! Sinceră să fiu, nu mă aşteptam să intre atât de mult în rol, să fie atât de melancolic şi fragil, dar şi puternic şi impunător în acelaşi timp. He’s awesome! 😀

 

 

RZ6A7363.JPG

Ea, pe numele ei Eva, este o viziune! Mi-a plăcut atât de mult de Tinda în rolul acesta, de nici nu vă pot spune! Pe cât de dark şi bosumflat este Adam, pe atât de luminoasă şi veselă (dar într-un mod matur, nu copilăresc!) este Eva. Mi-a plăcut foarte mult şi contrastul vizual dintre ei doi: el brunet cu ochii albaştri, ea blondă cu ochii albaştri. Hmm… Mă întreb, oare… Aceste două nume, aduse împreună în film, nu vă spun nimic? Adam şi Eva? 😀 Abia când Eva citeşte o carte şi opreşte brusc în dreptul unei gravuri (?) care prezintă izgonirea din Rai, iar ea pare chiar tristă pentru un moment, mi-am dat eu seama de tot. Sau cel puţin aşa am crezut…

Ca să fiu copil, pot spune că sunt invidioasă pe Eva din film! E ca şi cum fiecare din ei (mă refer la vampiri) are câte o înclinaţie aparte, pentru un anumit domeniu, iar în timp ce Adam compune muzică de secole întregi (la propriu!), adaptându-se epocilor, după necesităţi, Eva este pasionată de cărţi. O, Doamne, şi ce n-aş da să pot avea „puterea” ei de a citi o pagină în 3 secunde… 😀 Fiindcă ea exact asta face!

Nu vreau să dezvălui nici un aspect important din film, însă vă spun doar atât: atenţie la referinţele la persoana lui Christopher Marlowe (care şi apare în film! I mean… wtf…), Tesla, Copernic, Schubert, Byron, etc. Veţi rămâne muţi de uimire! Cred că acesta şi este motivul pentru care mi-a plăcut atât de mult filmul… Lăsând la o parte locaţiile de filmare, care au fost superbe şi contrastante, exact ca Adam şi Eva (bântuitul Detroit, cu toate poveştile sale uitate, şi străzile Tangerului, pline de culoare, miros şi zgomot), jocul actoricesc de excepţie, coloana sonoră absolut mirifică, cel mai mult m-a intrigat, cred, simbolismul… Toate trimiterile la istoria noastră ca oameni, la originea noastră, la ceea ce se întâmplă cu noi în prezent (vezi ce spun cei doi despre sângele oamenilor din secolul 21), absolut totul, m-a fascinat! Şi m-au făcut să-mi doresc să revăd filmul, iar şi iar şi iar! De aceea nu trebuie să-l rataţi, măcar o dată să-l vedeţi. Este un exerciţiu impresionant de imaginaţie. 😉

lvymbDedL-Zx

 


 

EN

My God, I can’t believe the degree to which I’ve fallen in love with Only Lovers Left Alive!!! I should apologize from the start for the fact that my review will be way too subjective, but when I get to watch a movie that I love with every fibre in my body, this is what happens. Any trace of objectivity goes down the drain! 😀

Directed by Jim Jarmusch, with Tom Hiddleston and Tilda Swinton playing the main parts (not to mention that this film grabbed 3 awards and 6 nominations at important film festivals, out of which the most important one was by far the nomination for Palme D’Or), Only Lovers Left Alive is a cinematographic jewel that avoids by a millimetre and with much ingeniousness all known clichés referring to vampires. Yes, the two characters are vampires, they stay alive by drinking blood, sunlight burns them and they sleep during the day and they party at night. But this is exactly where the references to the well-known blood sucker stories stop. What followed next completely blew my mind! Why am I saying this? Do read below!

He, named Adam, is a melancholy vampire, depressive even, who dreams of going to the eternal sleep. Doesn’t seem too scary, right? Well, it is! That’s exactly what should frighten us, the idea that we can live forever and then just have enough of everything and everyone at some point. I think the advice would be that it’s preferable to live a short but intense life, rather than a long and dull one. Adam is a paradoxical character, or so I thought… On the one hand, it’s clear as daylight that “life” bores him, that nothing seems enticing to him any more, while on the other hand, he thinks of himself as superior to men, whom he calls “zombies”. So he enjoys being a vampire, being superior to us, to know so much more compared to us, regular mortals. His character intrigued me… And Tom Hiddleston (okay, I’ll admit it, he’s one of my soft spots in the male acting world!) plays this part exceptionally well! Frankly, I wasn’t expecting him to get into role like that, to be so melancholy and fragile, but also strong and authoritative at the same time! He’s awesome! 😀

She, named Eve, is a vision! I liked Tinda so, so much in this part, I can’t even begin to describe it! As dark and brooding as Adam is, as luminous and joyful (but in a mature, not childlike way!) Eve is. I also loved the visual contrast between the two of them: he’s dark-haired with blue eyes, while she’s blonde with blue eyes. Hmm… I wonder… These two names brought together in the same context tell you nothing? Adam and Eve? 😀 It’s when Eve is reading a book and she suddenly stops at a page that presents an engraving (?) of the banishment from Heaven, and she looks quite sad for a moment or two, that I figured it all out. Or so I thought…

Excuse my childishness, but can I just say that I’m jealous of Eve in the movie? It’s like each of them (the vampires, I mean) has a particular calling, and while Adam has been writing music for centuries (literally!), adjusting to the times, as need be, Eve has a thing for books. And, oh my God, what I wouldn’t give to have her “power” of reading a page in only 3 seconds or so… 😀 Because that’s exactly what she does!

DAY1-0217.CR2

I don’t want to reveal any important aspects of the film, but I’ll tell you this: pay attention to the references to Christopher Marlowe (who also appears in the movies! I mean… wtf…), Tesla, Copernicus, Schubert, Byron, etc. You’ll be left speechless! I think that’s the reason for which I enjoyed this movie so much… Putting all things aside, the filming locations, which were superb and contrasting, just like Adam and Eve (the haunting Detroit, with all its forgotten stories, and the streets of Tangier, brimming with colour, smell and noise), the exceptional acting, the absolutely magnificent soundtrack, the thing that intrigued me the most, I guess, was the symbolism… All the references to our history as human beings, to our origin, to what we’re experiencing in the present (see what the two have to say about the blood of 21st century people), everything just fascinated me! And made me want to watch the film again and again and again! That’s why you shouldn’t miss it and watch it at least once. It’s an impressive exercise of imagination. 😉

 

Reclame

2 comentarii Adăugă-le pe ale tale

  1. peapetulburi spune:

    Am ajuns până la paragraful doi, am citit Jarmusch, mi-am adus aminte că zace de mult timp filmul în lista mea de filme “de văzut”. Revin cu o părere după ce îl văd. Îţi recomand şi celelalte filme ale lui Jarmusch, mai ales “Stranger Than Paradise”, “Down by Law”, “Night on Earth”. Dacă-ţi vor plăcea astea, te vei putea uita liniştită şi la “Coffee and Cigarettes” şi “Broken Flowers”. “Dead Man” încă nu l-am văzut 🙂

    1. Loredana M. spune:

      Spre rușinea mea, din tot ce a regizat el nu am văzut decât Ghost Dog. Dar Only Lovers Left Alive m-a făcut extrem de curioasă cu privire la celelalte filme ale lui. Deci da, mulțumesc pentru recomandări, astept (deja) cu nerăbdare sa vină weekendul. 🙂

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s