Recenzie de film: Medicul (2013) / Film Review: The Physician (2013)

physician_ver4_xlg

RO

Deoarece asta e prima mea recenzie de film, vreau să lămuresc câteva lucruri de la început:

1. Nu sunt critic de film și nici nu am pretenția să mă comport ca atare. Aici va fi prezentată doar opinia mea sinceră despre filmul în discuție, nu diverse elucubrații menite să-ți facă creierul terci.

2. Eu încadrez filmele în trei categorii: a) cele care mă plictisesc din primele 15 minute și la care nu mă mai obosesc să mă uit, b) cele la care mă uit până la capăt chiar dacă nu sunt extraordinare, pentru simplul fapt că ori îmi pun rotițele în mișcare, ori mă lasă cu un zâmbet la sfârșitul lor (da, da, știu, în general comediile romantice au efectul ăsta asupra mea! 😀 ) sau c) cele absolut minunate, care îmi rămân în inimă pe veșnicie! Ei bine, The Physician a fost un astfel de film! Și tocmai de asta nu am putut să-l las fără o recenzie detaliată. Nu vă speriați, încerc să nu dau spoilere, dar nu garantez că-mi va reuși. :-)) Așadar, oameni buni, pregătiți-vă sufletește, urmează o incursiune prin lumea minunată a acestei opere cinematografice.

 

Pe scurt, despre ce e vorba în film: acțiunea are loc în secolul XI (anul 1021, dacă mi-aduc bine aminte), la început în Anglia, apoi în Persia. Rob Cole rămâne orfan și pe drumuri la o vârstă foarte fragedă, și se atașează de un fel de vraci ambulant (aceștia își spuneau „bărbieri”, fiindcă asta era de fapt meseria lor și fiindcă medicina era considerată împotriva credinței creștine; cu toate astea, „bărbierii” erau un fel de medici rudimentari, care vindecau oamenii cu poțiuni din plante, care stăteau și studiau corpul uman pentru a-i înțelege procesele, etc., de aici și cunoștințele lor atât de vaste), convingându-l pe acesta să-l ia și să-l țină pe lângă el, inclusiv să-l învețe meserie. De mic, Rob își dă seama că are un har special (!!!) și o chemare care îl presează să plece de lângă protectorul său pentru a ajunge în Persia, mai precis în orașul Isfahan, unde va putea să învețe secretele medicinei de la cel mai mare medic din lume al acelor vremuri, Ibn Sina. Odată ajuns acolo, Rob își dovedește valoarea și practic acțiunea filmului prinde avânt. Mai multe nu vreau să spun, vreau să vă fac curioși! 😀

Buuun… Deci, de ce nu voi uita niciodată acest film? Pe lângă faptul că are „di tăti”: acțiune, dragoste, prietenie, veșnica luptă dintre bine și rău, subiectul filmului mai abordează două teme care pe mine m-au fascinat. Unu la mână, ce înseamnă o religie cu adevărat? Este același lucru cu credința? Rob ne arată care sunt valorile lui, și pot spune cu mâna pe inimă că dacă aș fi fost în situația lui, aș fi ales aceeași cale. Binele meu sau binele tuturor? Asta e întrebarea. 😉 Doi la mână, setea de cunoaștere a lui Rob și dorința lui puternică de a ajuta oameni și de a-i vindeca se lovește de un obstacol pus de toate cele trei religii cu care are de-a face: creștinismul, iudaismul și islamismul. Toate aceste religii interziceau, la acea vreme, intervențiile chirurgicale, ca să fiu mai vagă și să evit spoilerele. 😀 Trebuie să vedeți filmul ca să vă lămuriți. Din păcate, sau din fericire, Rob al nostru devine un deschizător de drumuri și pășește acolo unde nici un om înaintea lui nu a mai călcat. Din cauza asta, dă de ceva necazuri și filmul devine extrem de palpitant. O să vă placă la nebunie!

Ce aș mai avea de spus… A, da! Pe lângă personajul lui Rob, foarte mult mi-au plăcut și Ibn Sina, precum și Șahul Isfahanului. Doi oameni iluminați, a căror colaborare a rezultat într-o lume mai bună și înfloritoare. Evident, există și forțe care lucrează împotriva lor că deh, oriunde te-ai uita în istorie, orice lucru bun care avea potențialul de a deveni și mai bun a fost călcat în picioare fără milă. De asta suntem în secolul XXI și încă nu ne-am învățat minte cu privire la anumite aspecte. Dar revenind la ei doi, mi-a făcut o mare plăcere să le urmăresc evoluția în film. Iar faptul că sunt interpretați de Ben Kingsley și Olivier Martinez chiar m-a încântat enorm! Fan girl moment! :-))

Știați că…

… filmul a fost adaptat după o carte? Nici eu! Puteți afla informații despre roman aici și aici. Pe mine filmul chiar m-a făcut curioasă să citesc și cartea, în mod surprinzător. De obicei e invers. 😛

… Ibn Sina a existat cu adevărat? Numele său latin e Avicenna. Informații găsiți aici și aici. Mare om, nici nu-i de mirare că Noah Gordon a ales să scrie o carte inspirată de persoana sa.

… filmul ăsta m-a făcut să plâng puțin? Nu? Nici n-aveați de unde! :-)) Dar e un lucru bun, eu rareori plâng la filme, iar atunci când o fac, se întâmplă numai la filmele din categoria c). Prin urmare, 5/5 stele din partea mea!

Până data viitoare… STAY COOL! 😀

swag


 

EN

Since this is my first ever film review, I’d like to clarify some things from the start:

1. I’m no film critic and I won’t pretend to act like one. Here you’ll find only my honest opinion of the film under discussion and not some film science ramblings meant to turn your brain to mush.

2. I classify films into three categories: a) those that make me feel bored in the first 15 minutes and that I no longer bother to watch, b) those that I watch till the end even if they’re not extraordinary, for the simple fact that they make the little wheels inside my brain turn and turn, or that they leave me with a smile plastered on my face when they end (yes, yes, I know, romantic comedies generally have that effect on me! 😀 ) or c) those absolutely amazing films, that stay with me forever and ever! Well, The Physician was such a film! And that’s exactly why I couldn’t leave it without a detailed review. Do not fret, I’ll try not to give any spoilers, but I don’t guarantee I’ll manage to do that. :-)) So, folks, prepare yourselves, below follows a trip inside the wonderful world of this cinematographic chef d’oeuvre.

Briefly, what the film’s about: the action takes place in the 11th century (year 1021, if I remember correctly) at first in England and then in Persia. Rob Cole becomes an orphan and is thrown into the streets at a very young age, and he gets attached to some sort of vagrant healer (they called themselves “barbers” because that was actually their profession and because medicine was considered to go against the Christian belief; however, the “barbers” were some kind of rudimentary medicine men, who healed people with potions from plants, who sat and studied the human body to understand how it worked, etc., hence their very extensive knowledge), convincing the man to take him along and keep him around, including to teach him a thing or two. From a young age, Rob realizes that he has a special gift (!!!) and a calling that forces him to leave his protector in order to get to Persia, to the city of Isfahan, to be more exact, where he could learn the secrets of medicine from the greatest living medicine man of those times, Ibn Sina. Once he gets there, Rob proves his worth and basically the action of the film speeds up. I don’t want to reveal more than that, I want you to be curious about it! 😀

Sooo… Why will I never forget this film? Apart from the fact that it has everything: action, love, friendship, the eternal battle between good and evil, the film’s subject also approaches two themes that fascinated me. First of all, what is a religion, truly? Is it the same thing as faith? Rob shows us what his values are, and I can say in all sincerity that if I had been in his situation, I would have chosen the same path. My well-being or everyone’s well-being? That is the question. 😉 Secondly, Rob’s thirst for knowledge and his strong desire to help people and to cure them meet an obstacle placed in his way by all three religions that he has to deal with: Christianity, Judaism and Islam. All these religions forbade surgical interventions at that time, to be vaguer and avoid any spoilers. 😀 You’ve got to watch the film to find out what this is about. Unfortunately, or fortunately, our Rob becomes a pioneer and treads where no other man before him dared to tread. This is why he encounters some trouble and the film becomes extremely exciting. You’ll love it!

What else to say… Oh, yeah! Apart from Rob’s character, I very much loved the characters of Ibn Sina and the Shah of Isfahan. Two enlightened men whose collaboration resulted in a better and flourishing world. Obviously, there are forces that work against them because, well, wherever you look in history, any good thing that had the potential to become even better was mercilessly stepped on. That’s why we live in the 21st century and we still haven’t learned our lesson regarding certain aspects. But returning to these two, I really enjoyed watching their evolution in the film. And the fact that they’re played by Ben Kingsley and Olivier Martinez really thrilled me, like for real! Fan girl moment! :-))

Did you know that…

… the film was adapted from a book? Neither did I! You can find out more about the novel here and here. The movie actually made me curious about the book and now I want to read it, surprisingly. Usually it’s the other way around. 😛

… Ibn Sina really existed? His Latin name is Avicenna. You can find out information about him here and here. Great man, no wonder Noah Gordon chose to write a book inspired by him.

… this film made me cry a little? No? You couldn’t have known! :-)) But it’s a good thing, I rarely cry at films, and when I do, it only happens at films belonging to category c). Therefore, 5/5 stars from my part!

Till next time… STAY COOL! 😀

happy-driving

Reclame

2 gânduri despre “Recenzie de film: Medicul (2013) / Film Review: The Physician (2013)

  1. Si mie mi-a placut extrem, dar nu am inteles: Rob si-a taiat”cocoselul” ca sa nu fie recunoscut, apoi a lasat-o pe Rebecca insarcinata? Cum? E o greseala sau ceva?

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s